FPO Prognostications

 1. Ke-Chih Lin
 2. Alexander Berg
 3. Janam Jhaveri
 4. Yu Chen 
 5. Josue Sanz-Robinson
 6. Joseph D'Silva
 7. Warren Rieutort-Louis
 8. Chiao-Ti Huang
 9. Amy Wu
 10. Bhadri L. Visweswaran
 11. Jiun-Yun Li
 12. Ting Liu
 13. Noah Jafferis
 14. Sushobhan Avasthi
 15. Kevin Loutherback
 16. Yifei Huang
 17. Bahman Hekmatshoar
 18. Keith H. Chung
 19. Hongzheng Jin
 20. Kun Yao
 21. John Davis
 22. David Inglis
 23. Rebecca Peterson
 24. Ke Long
 25. Troy Graves-Abe
 26. Haizhou Yin
 27. Xiang-Zheng Bo
 28. Eric Stewart
 29. Lotien Richard Huang
 30. Pai-hui Iris Hsu
 31. Florian Pschenitzka
 32. Malcolm Carroll
 33. Mike Lu
 34. Kiran Pangal
 35. Min Yang
 36. Chialin Chang
 37. Louis Lanzerotti
 38. Chung-Chih Wu
 39. Anthony St. Amour
 40. Chee-Wee Liu
 41. Zeljka Matutinovic Krstelj
 42. Venki Venkataraman
 43. Xiaodong Xiao
 44. Peter Garone
 45. Erwin Prinz
 46. Peter Schwartz